integrador/a social per cpa sarrià a barcelona

Cerquem Tècnic/a d’integració Social per oferta VACANT amb jornada parcial de 15 hores/setmanals Residencial d’Estada Limitada CPA Sarrià, a Barcelona

Características

  • Formación: C.F. GRAU SUPERIOR - Integració Social
  • Requisitos: Valorable experiència en l àmbit adults i/o sense llar
  • Funciones: Col·laborar amb l’equip interdisciplinari en l’elaboració del programa. • Potenciar les habilitats socials per afavorir l’autonomia personal i social • Potenciar i fomentar els hàbits higiènics, alimentaris, de salut. • Dissenyar i crear materials per a la realització d’activitats. • Cercar recursos de la comunitat per l’execució d’activitats. • Potenciar i fomentar la participació en les activitats i dinàmiques de grup del servei i donar suport a la realització de les que es duguin a terme dins del projecte. • Afavorir la cohesió i la integració del grup mitjançant tècniques i estratègies de grup. • Establir vincles afectius i de confiança de manera eficaç per afavorir el creixement. • Donar pautes posant els límits a les actuacions. • Detectar i prevenir necessitats i conductes de risc, així com intervenir en situacions conflictives. • Informar i comunicar les situacions de risc detectades a l’equip i/o responsable del servei. • Afavorir les actituds positives per adquirir més capacitats de resiliència. • Acompanyar en la gestions per l’accessibilitat a la formació així com en la cerca de recursos i la inserció laboral. • Acompanyar a altres serveis i recursos de la comunitat. • Elaborar els informes de la seva competència.
  • Municipio: barcelona
  • Jornada: 15
  • Horario: Torns Variables. actualment: de 18 a 22h (set curta i llarga) en estat COVID en el futur: o finalització (si tornem a centre 12h) o dimarts (set curta), dimecres i dijous (set llarga) de 19 a 2 (si obrim 24h)
  • Salario: 9300
Barcelona - Publicado hace 6 días
Volver al listado

Empleos con más demanda: